Zdroje: Martin Navrátil: Lokálky Čáslavska ©2000;
1880

9. 3. 1880 - vydána koncese ke stavbě místních drah č. 41 říš. zákoníku a vyhláška rakouského ministerstva obchodu pro trať Čáslav - Závratec s odbočkou Skovice - Vrdy-Bučice. Österreichische Localeisenbahn Gesellschaft (zkratkou ÖLEG) zadala stavbu této železnice podnikatelství „Schön a Wessely“.

4. 12. 1880 - otevřeny úseky Čáslav - Žleby a Skovice - Vrdy-Bučice

1882

14. 2. 1882 - otevřen zvývající úsek do Závratce (dnes Třemošnice)

17. 10. 1882 - byl použit první drážní telefon na českých tratích, vlastně i v celé tehdejší monarchii. Spojovací drát tažen všemi stanicemi a měřil celkem 23 km

1894

1. 1. 1894 - majetek místních drah zestátněn.

1906

c.k. ministerstvem železnic bylo uděleno okresnímu výboru v Chotěboři povolení k zahájení předběžných technických prací k výstavbě prodložení trati z Třemošnice do Chotěboře. K realizaci vlivem první světové války i přes snahu znovuoživení projektu v letech 1922 a 1948 nikdy nedošlo

1909 - 1912

obměna lokomotivního parku, nejdříve za lokomotivy řady 88 (ČSD 222.0), později řada 97 (ČSD 310.0)

1930

motorizace čáslavských lokálek vozy M 120.4 a následné zrychlení dopravy až na 50 minut

1938

24. 9. 1938 - vyhlášena mobilizace a zaveden maximální jízdní řád, provoz se normalizoval až v listopadu

1949

na trati se poprvé objevují motorové vozy M 131.1, které zde vydržely až do roku 1984

1955

22. 5. 1955 - ukončen provoz osobní dopravy na odbočce Skovice - Vrdy-Bučice

1967

ukončení parního provozu na trati (vozy 422.014, 17, 62)

1984

15. 3. 1984 - ukončení provozu motorových vozů M 131.1 na trati jako poslední u ČSD (vozy M 131.1013, 163, 328, 405) a nahrazení řadou M 152.0 (dnes 810)

Copyright © 2006-2013 Marek Zvolský. All rights reserved.